Дребни, козметични и довършителни ремонти в град Варна
RSS:
Publications
Comments

Теракот

ТЕРАКОТ

включва:

  • изравняване/нивелиране/пода
  • лепене теракотни плочки
  • фугиране

МАТЕРИАЛИ:

  • теракотни плочки
  • лепило за теракота
  • фугираща смес

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>